Gwarancja

Na produkty Sensillo udzielamy 12-miesięcznego okresu gwarancji.

Na produkty Sensillo udzielamy 12-miesięcznego okresu gwarancji.
W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem,
wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu. Wypełnienie karty gwarancyjnej przyspiesza procedurę reklamacyjną. Warunki gwarancji opisane zostały w karcie gwarancyjnej.